Gnijący 09/12/2017 (Tue) 00:31:02 No. 13927 del
>>13926
ale bądź co bądź są to jedynie gwiazdy internetu