Gnijący 09/12/2017 (Tue) 11:59:01 No. 13939 del
(480.01 KB 500x379 karaczaners.gif)
Czujecie żeżuncje za was samych z przeszłości?