Anonymous 09/13/2017 (Wed) 17:13:35 No. 13978 del
>>13973
>on dopiero odkrywa, że rzeczywistość to osoba oderwana od rzeczywistości