Rzeczywistość 09/13/2017 (Wed) 23:26:10 No. 13982 del
(41.91 KB 292x435 Brian+Molko+brian2.jpg)
Gdy słucham niektórych piosenek uczucie nostalgii bywa dosłownie nie do zniesienia.