Anonymous 09/14/2017 (Thu) 06:57:35 No. 13984 del
Graczykowie byli OK
t. koneser