Lorefin 02/12/2018 (Mon) 14:47:48 No.17354 del
>>17352
No ale tomik trzeba czytać, kupić itp.
To tak jakbym wydał płytę i wstawił na internet
A muzyki sb mozna sluchac, ma bardziej konkretną rozrywkową formę