Rzeczywistość 02/12/2018 (Mon) 19:14:53 No.17362 del
(780.74 KB 2990x677 poziomy zahukania.png)
Na którym poziomie jesteście? Delirium Trebles here.