Anonymous 02/12/2018 (Mon) 19:33:02 No.17364 del
chciałbym nie być debilem i mieć o czym rozmawiać z ludźmi