Anonymous 02/14/2018 (Wed) 20:35:04 No.17392 del
jprdl ale lamus
sylwestra też sam spędzałeś?