Irek 03/14/2018 (Wed) 12:22:25 No.17594 del
also
>to uczucie kiedy piesek już wie która religia jest prawdziwa
no nie zdziwił się po śmierci raczej