/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(480.01 KB 500x379 karaczaners.gif)
Gnijący 09/12/2017 (Tue) 11:59:01 [Preview] No. 13939
Czujecie żeżuncje za was samych z przeszłości?


Czwarty 09/12/2017 (Tue) 13:03:36 [Preview] No. 13941 del
(43.13 KB 480x480 ptxd.jpg)
chyba nie, na szczęście jakoś nigdy nie wkręcałem się w żeżuncyjne rzeczy typu subkultury (oprócz karachanizmu) więc nie mam czego wspominać w ten sposób


Rzeczywistość 09/12/2017 (Tue) 13:23:31 [Preview] No. 13944 del
tak
właśnie kilka minut temu myślałem o tym jak w 3 licbazy planowałem swoją przyszłość i to były plany w stylu może ASP, może bycie artystą kombinatorem...

jeśli chodzi o gimnazjum to trochę żenadam, ale bardziej smutam w sumie z debilnych wyborów xDTop | Return | Catalog | Post a reply