Brodowski 03/30/2018 (Fri) 12:18:14 No.17763 del
(19.12 KB 402x445 clip_image011.jpg)
>>17759
>wpierdol za symbol buddyjski
noooo niezle, dostałbyś 25 lat lub 100zł kary za nieposzanowanie religii