Boucher 04/02/2018 (Mon) 15:48:31 No.17792 del
(118.86 KB 1080x1080 mojatwarzgdy.jpg)
>>17790
no to kurwa lorefińska jebana xD bo zapytałem o numer gg tak dla jaj także pierdłem bo nie zatostowałem niczego od nikogo tutaj fajnie mamy na /4/