Rzeczywistość 04/07/2018 (Sat) 20:43:43 No.17834 del
>2018
>wchodzenie na kara