Lorefin 04/11/2018 (Wed) 09:12:50 No.17867 del
(740.13 KB 808x644 slayerkaa.png)
Niektóre wzmianki o przyszłym doskonaleniu natury ludzkiej w pismach Trockiego są wyrazem poglądów dziś określanych mianem transhumanizmu. Jak pisał w książce Literatura i rewolucja: „Rodzaj ludzki nie po to przestał padać na kolana przed Bogiem, królami i kapitałem, by później pokornie podporządkować się mrocznym prawom dziedziczności i ślepej selekcji seksualnej”

>ślepej selekcji seksualnej
ślepej na dobre serduszko.... nieślepej na kości twarzy....