Brodowski 05/15/2018 (Tue) 18:31:43 No.18035 del
>>18026
bo nie jest roman tyczna typie...