Rzeczywistość 09/12/2018 (Wed) 18:21:25 No.18539 del
(278.60 KB 592x716 james-deen.png)
niech ktoś wykucuje /4/ z ficzerami