Kocur RGB 09/15/2018 (Sat) 14:54:25 No.18551 del
emoji już są kretynie jebany 🔥🔥