Lorefin 01/12/2019 (Sat) 11:21:34 No.18880 del
Romantycy naszych czasów ....
Ps chodzę w czapce bo mnie włosy drażnią