JEBAC KURWE POLICJE Anonymous 06/30/2020 (Tue) 19:14:52 No.20572 del
(53.73 KB 167x227 15_kprcol_sizen[3].jpg)
Policjanci popychają pieszego na chodniku
https://youtube.com/watch?v=4kmomRq4_Jw [Embed]
milicyjnei kurwy przestaniesz się bac będziesz się z niei śmiać ㋛