Anonymous 02/16/2021 (Tue) 18:34:16 No.21536 del
>>21535
trzeba być niezłym redaktorem żeby takie coś wstawić w poważnym artykule xDDD