Anonymous 02/16/2021 (Tue) 19:13:36 No.21540 del
>>21454
>JACEK KURSKI I JEGO SYN ZDZISŁAW KURSKI TO PEDOFILE I GWAŁCĄ DZIECI A SKORUMPOWANY ZBIGNIEW ZIOBRO ZAŁATWIA IM BEZKARNOŚĆ
no i co w tym złego? chady bezkarnie ruchają dzieci a ty zdechniesz w obozie koncentracyjnym jak znajdą u ciebie 0.0001g marihuany (2137 działek dilerskich)