Anonymous 02/18/2021 (Thu) 21:58:33 No.21542 del
>- Zgłoście to jak najszybciej, ja nie chcę, by mój syn był dalej zagrożeniem dla innych - napisała w wiadomości do koleżanki. Kilka lat później zmieniła zdanie i broniła syna.
ciekawe
w wiadomości można pisać takie rzeczy
a twarzą w twarz powiedzieć że jeśli zgłoszą to oni i ich bliscy zginą w niefortunnym wypadku