Anonymous 02/19/2021 (Fri) 21:44:07 No.21562 del
>>21549
>kto ma dostęp do totika?
ten gościu od działania przez Whonix i socks któremu nie chciałeś pomóc