Anonymous 02/20/2021 (Sat) 19:09:04 No.21564 del
>>21562
>nie chciałeś pomóc
on chciał pomocy w nielegalnych rzeczach, łamanie prawa to nie dla mnie!