Anonymous 02/22/2021 (Mon) 17:38:53 No.21583 del
a moderatora 24/7 oddał psom
pies ze strony czaksa to ten sam co w polskim dziale na Rindexxx, ten sam poziom bezczelności