Anonymous 02/23/2021 (Tue) 18:21:07 No.21596 del
no i jest jeszcze kwestia niby zwariowania czaksa. może faktycznie po tych grzybach i zastraszaniu przez shilla miał osłabienie psychiki i go zabrali do wariatkowa, tam zatruli tabletkami i wyprali mózg. i dlatego oddał im forum i wszystko