Adolf Himmler 02/23/2021 (Tue) 21:02:46 No.21625 del
kurwa nie chce sie jebać z jakimiś bramkami, słupami itd. chce szybko ojebać czyjąś kartę płatniczą