Anonymous 02/23/2021 (Tue) 21:35:31 No.21627 del
>>21625
>kurwa nie chce sie jebać z jakimiś bramkami, słupami itd. chce szybko ojebać czyjąś kartę płatniczą
no przez bramkę możesz ukraść numer karty i kod jednorazowy