Anonymous 02/23/2021 (Tue) 22:53:15 No.21634 del
>>21632
>jak? gdzie?
na stronie, np. https://cryptoho.st/

>jak zapłacić?
monero zdobytym za pomocą wyjebki do której nie potrzeba serwera
jeżeli strona nie akceptuje bezpośrednio monero to użyć https://fixedfloat.com/

>jaką bazę danych?
bazę mongodb potrzebną do działania strony

>co mam kliknąć na tej stronie
podać zmyślone dane i adres email

>i po co?
żeby strona działała, ofiary się zapisywały

Message too long. Click here to view full text.