Anonymous 04/04/2021 (Sun) 18:49:41 No.23379 del
nie rozumiem, to uważasz że są niebezpieczne czy nie? a Krang?