Anonymous 04/04/2021 (Sun) 20:12:39 No.23384 del
>wklejanie skryptów od razu do basha
>wklejanie skryptów z tora
>wklejanie skryptów z tora od razu do basha
>odpalanie skryptów z tora na hoście
>współdzielony schowek z hostem xDDD
vegeta niczego się nie uczysz