Anonymous 04/05/2021 (Mon) 16:25:34 No.23396 del
ciężko zrozumieć Vegetę