Anonymous 04/05/2021 (Mon) 18:01:02 No.23406 del
Jakoś Vegeta na twitterze i stronie potrafi bardziej zrozumiale prezentować myśli. Może wysyła te teksty do mamy albo wynajętej osoby która je tłumaczy na polski.