Anonymous 04/26/2021 (Mon) 18:11:54 No.23570 del
możecie potwierdzić że nikt się pod was nie podszywa?
mieliśmy plan założyć takie strony polskim służbom i patrzeć co ludzie im wysyłają