Anonymous 04/28/2021 (Wed) 14:37:59 No.23582 del
szkoły otwarte stacjonarnie od 29 maja
może trzeba umilić uczniom te 2 tygodnie?