Anonymous 04/28/2021 (Wed) 14:56:33 No.23583 del
>>23582
>szkoły otwarte stacjonarnie od 29 maja
matury będą wcześniej
a potem egzaminy ósmoklasisty