Anonymous 04/29/2021 (Thu) 11:08:30 No.23588 del
>>23583
>matury będą wcześniej
>a potem egzaminy ósmoklasisty
po co ograniczać się do jednorazowych zdarzeń jak można zbombardować cały rok szkolny? THINK BIG. codzienne alarmy do wszystkich szkół przez 3 tygodnie to nie jest duże wyzwanie