Anonymous 04/30/2021 (Fri) 16:51:03 No.23596 del
skoro w zatrzymanie clearnetowca działającego z własnego imienia i nazwiska "dużo ludzi musiało włożyć dużo wysiłku" to ile wysiłku trzeba będzie włożyć w złapanie nas?