Anonymous 04/30/2021 (Fri) 18:45:38 No.23599 del
autorem tematu jest Karol "iazda na ręcznym" Molenda