Anonymous 05/02/2021 (Sun) 15:37:42 No.23605 del
autorem tematu jest Karol "stoi nie tylko na straży amerykańskich interesów" Molenda