Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 05/02/2021 (Sun) 20:07:46 No.23606 del
(24.39 KB 171x256 06_nlpicasize[5].jpg)
Zarobki w służbach specjalnych ABW, CBA i AW w 2021 roku. Ile zarabia agent? Trwa rekrutacja. Jakie wymagania? Jakie stawki?
https://nowosci.com.pl/zarobki-w-sluzbach-specjalnych-abw-cba-i-aw-w-2021-roku-ile-zarabia-agent-trwa-rekrutacja-jakie-wymagania-jakie-stawki/ar/c3-15590670
https://coub.com/view/1v5gz0