Anonymous 05/02/2021 (Sun) 20:15:00 No.23607 del
autorem tematu jest Karol "córka nie daie rady" Molenda