Jebac kurwe policje Anonymous 05/03/2021 (Mon) 18:59:20 No.23610 del
(38.57 KB 384x256 03_nlpicasize[4].jpg)
Szkolemie milicjantów Wałbrzych wyszczepialnia
https://www.facebook.com/niezalezni1/videos/2573059166331927/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛