Jebac kurwe policje Anonymous 05/03/2021 (Mon) 19:00:17 No.23611 del
(28.95 KB 171x256 02_nlpicasize[2].jpg)
To szokujące! Zielonogórski policjant wypisywał lewe mandaty na… bezdomnych
https://poscigi.pl/to-szokujace-zielonogorski-policjant-wypisywal-lewe-mandaty-na-bezdomnych/
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛