Anonymous 05/04/2021 (Tue) 22:24:28 No.23620 del
>>23617
może alarmy bombowe na pogrzeb aby uczcić pamięć?