Anonymous 06/07/2021 (Mon) 21:01:13 No.24038 del
jest jeszcze ta nieszczęsna 2nr z google play ale użycie tego jest śliskie z perspektywy wzorowego bhpowca