Anonymous 06/08/2021 (Tue) 20:32:57 No.24041 del
(67.69 KB 430x611 polaki.jpg)
https://www.facebook.com/agnieszka.dworczyk.3/posts/10225294346206450

Skrzynka mailowa mojego męża Michała Dworczyka została zhakowana, utracony dostęp do konta na Facebooku.
Michał Dworczyk:
Z przykrością muszę poinformować, że moja skrzynka e-mail została zhakowana przez nieznane osoby.
Sprawcami zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi.
Obecnie сzęść skradzionych dokumentów przeciekła do mediów i została już opublikowana na kanale w serwisie Telegram
https://t.me/poufnarozmowa