Anonymous 06/08/2021 (Tue) 23:47:54 No.24043 del
(24.43 KB 447x270 d3071770.png)
@DrDevil: Było już sporo ataków na Tora, które ujawniały dane userów. Według mnie ta sieć musi być skompromitowana, inaczej żadne państwo nie pozwalałoby stawiać u siebie exit nody. Były szef Fundacji TOR też coś pisał o naciskach służb i dlatego uciekł do Europy.

Poza tym lepiej mieć większość pedo w jednym miejscu i ich inwigilować. Niż bujać się po tysiącach serwerów, które nie są w jednej sieci.