Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 06/09/2021 (Wed) 06:20:35 No.24044 del
(29.69 KB 150x200 1071510[2].jpg)